• Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
opis projektu
> <

Budynek projektowany na potrzeby Politechniki Koszalińskiej, praktycznie biblioteka z funkcją gromadzenia, opracowywania i udostępniania danych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Całość dwubryłowa z częścią magazynową i częścią ogólną z czytelniami, salami wykładowymi, seminaryjnymi, wystawowymi.

Powierzchnia działki – 4.595 m2
Powierzchnia użytkowa - 4.192 m2
Kubatura – 19.709 m3
Projekt 2004 r
Inwestor: Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2

Budynek mimo uzyskania pozwolenia na budowę i kolejnych zmian projektowych z ponownym uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2012r nie został zrealizowany z powodu braku odpowiednich funduszy.